Бизнес зона „Перистър” Новина 3

Бизнес зона „Перистър” предлага 34 броя поземлени имоти с площ от 1000 до 15000 кв.м. с право на строеж.

 

Предназначение на имотите – за производство и услуги, складова и търговска дейност. Обща площ на имотите, определени за учредяване право на строеж 129 511.00 кв.м.

Моля, свържете се с нас за повече информация.